Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VĂN BẢN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
97/TB-SNN Thông báoTiêm phòng vac xin lở mồm long móng năm 2017 17/11/2017
2275/KH-SNN Kế hoạch hành động quí IV/2017 năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 13/10/2017
1805/KH-SNN Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 18/8/2017
29/CT-TTg ngày 05/7/2017 (kèm theo 1565/SNN-KHTC) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Nhà nước năm 2018 18/7/2017
1565/SNN-KHTC Xây dựng kế hoạch đầu tư công 18/7/2017
5598/BKHĐT-TH (kèm theo 1565/SNN-KHTC) Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 10/7/2017
742/QĐ-SNN Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT 5/7/2017
23/BC-PCTT Báo cáo tình hình ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 26/5/2017 26/5/2017
461/QĐ-SNN Quyết định về việc phê duyệt dự toán chăm sóc, chọn tạo để bình tuyển cây vải đầu dòng năm 2017 31/3/2017
354/QĐ-SNN Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016 và thanh lý tài sản 27/2/2017
266/KH-SNN Thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 16/2/2017
329/QĐ-SNN Cử cán bộ tham gia tập huấn DQTV năm 2017 14/2/2017
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019