Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
33/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/12/2017
34/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/12/2017
3460/QĐ-UBND Kế hoạch hệ thống hóa định kỳ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/12/2017
20/2017/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 17/7/2017
1073/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020 5/5/2017
15/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/4/2017
726/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk năm 2016-2020 27/3/2017
683/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk 23/3/2017
650/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 22/3/2017
421/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 24/2/2017
31/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016 16/2/2017
01/BC-BCĐCCHC Kết hoạt hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính năm 2016 14/2/2017
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019