Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VĂN BẢN CỦA TW

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
24/2017/NĐ-CP Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 14/3/2017
20/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính 6/3/2017
03/2017/TT-BTC Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 3/3/2017
14/2017/TT-BTC Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải 15/2/2017
KH_2635/KH-SNN ngày 20/12/2016 Kế hoạch Tăng cường năng lực thực hiện chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn tỉnh năm 2016 26/12/2016
182/BC-CĐN Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 20/12/2016
Góp ý Dự thảo bãi bỏ Văn bản QPPL Góp ý Dự thảo bãi bỏ Văn bản QPPL 2/11/2016
1685/VPCP-KTTH Thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh khu vực Tây nguyên 22/9/2016
26/CT-TTg Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 cảu Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp 8/9/2016
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 30/6/2016
Quyết định số 2519/QĐ-BNN-PC Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành 22/6/2016
Nghị định 17/2016/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam 17/3/2016
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019