Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VĂN BẢN CỦA TW

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
721/QC-BTP-BLĐTBXH Phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội 14/3/2016
Thông tư số 42/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 3/3/2016
Thông tư số 45/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi 3/3/2016
Thông tư số 44/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tạm thu phí Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam 3/3/2016
325/QĐ-TTg Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính. 1/3/2016
Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính 1/3/2016
Thông tư số 33/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định 25/2/2016
Thông tư 23/2016/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 16/2/2016
243/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thi hành bộ luật dân sự 5/2/2016
05/2016/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. 5/2/2016
235/QĐ-TTg Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự. 5/2/2016
01/2016/TT-NHNN Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ. 4/2/2016
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019