Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Pháp luận

SỰ IM LẶNG BAO LA BÍ MẬT CỦA NỤ CƯỜI ĐỨC PHẬT

Mười Hai Điều Tóm Lược Về TINH TÚY CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÀ THIỀN TÔNG CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG Ở LÃNH NAM

BA ĐẠI NGUYỆN CỦA PHU NHÂN THẮNG MAN _ Chân Hiền Tâm

Phu nhân Thắng Man sau khi phát mười hoằng thệ xong, trên hư không hoa trời liền rơi, nhạc trời liền trổi, chúng thấy điềm lành...

THỨ TỰ TU TẬP

Nhứt Thiết Trí không thể sanh từ Vô nhân. Cũng không hợp lý cho rằng : tất cả có thể sanh Nhất Thiết Trí ở mọi thời. Sanh mà...

TÙY MIÊN - DANH NGHĨA & PHẨM LOẠI

Ưu tư, sợ hãi là một phần của sự sống, mà không một ai trong loài người không từng kinh nghiệm trong suốt cuộc đời của mình....

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI CAO RỘNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

“Cửa vô sinh bất diệt đã được mở ra cho mọi sinh linh đau khổ. Hãy để cho ai có tai muốn nghe được đặt chọn vẹn niềm tin...
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019